IMPRESSUM

EuroCaravaning GmbH & Co KG 
Im Metternicher Feld 5–7
56072 Koblenz

Telefon: +49 (0) 261 889 725-0

Verwaltungs GmbH  -  HRB 23714
GmbH & CO KG  -  HRA 21260
Verkställande direktör: Patrick Mader, Steffen Gross

ANSVARSFÖRKLARING

Den här webbplatsen innehåller framtidsinriktade uttalanden som bygger på ledningens nuvarande antaganden och prognoser. All information på vår webbplats har kontrollerats noggrant. Vi gör allt för att ständigt utöka och uppdatera denna information.

Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig, korrekt och aktuell. EuroCaravaning kan ändra denna webbplats helt eller delvis och/eller avbryta driften när som helst utan förvarning och är inte skyldig att uppdatera innehållet på denna webbplats. Hyperlänkar till tredje parts webbplatser innebär inte att EuroCaravaning godkänner deras innehåll och EuroCaravaning ansvarar inte för tillgängligheten på dessa webbplatser eller deras innehåll.

Anslutningen till dessa webbplatser sker på användarens egen risk. Alla rättsliga anspråk eller förfaranden som uppstår i samband med webbplatsen eller dess användning är föremål för tolkning av Förbundsrepubliken Tysklands lagar, med undantag för bestämmelserna i internationell privaträtt.

Konsumentinformation enligt förordning (EU) nr 524/2013:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR).
Du hittar plattformen på följande adress www.ec.europa.eu/consumers/odr

Om du har några frågor eller kommentarer, vänligen skicka din begäran till:

EuroCaravaning GmbH & Co KG
Im Metternicher Feld 5–7
56072 Koblenz

Ingen fordonsutställning! För visning och rådgivning, vänligen kontakta Återförsäljare i ditt område i samband med detta.